Etikettarkiv: öring gran älg bonk angeln fishing fjäll

Öring och gran i fjällen

Öring
image
Här på bilden ser ni en öring, öring är en mycket vanlig fisk i dom Jämtlänska fällen men finns ända upp i norra norrland till södra skåne.
Öring namn kommer ifrån att fisken uppehåller sig i områden med ör, dvs grovt grus.
Just de här är en bäcköring, det betyder att den spenderar hela sitt liv i en bäck utan att ha kontakt med varken sjö eller hav.
De finns flera typer av öring förutom bäcköring, exempel på det är havsöring och insjööring.
Man hör på deras namn vart dom spenderar stora delar av sitt liv.
Havsöringen i hav och insjööringen i sjö.
Egentligen är både havsöringen, insjööringen och bäcköringen samma fisk: Öring, men har olika kallesnamn beroende på vart dom lever.
Öringen leker på grunda stenbottnar i bäckar och små åar under hösten.
Man brukar säga att den sker nån gång mellan september och oktober.
I denna bäck kommer sedan öringen leva i under sina första månader innan den simmar till sin levnadsplats dvs sjö, hav eller bäck.
Vad äter en öring?
Jo, öringen äter under sin första tid endast insekter.
Så håller den på tills den börjar bli cirka ett halvt kilo tung, nu behöver öringen mer mat för att kunna växa och bli större.
Fisk, grodor, kräftdjur, möss och olika större insekter börjar nu falla in i öringens diet.
En öring som aldrig går över i denna diet (vissa bäcköringar) blir sällan större än ett kg.
I fjällens magra vatten blir öringarna sällan större än ett kg då dom ofta är den enda fiskarten i vattnet, utan betesfisk = ingen storöring.
Vissa öringar kan dock utnyttja detta och blir kannibaler, vilket kan leda till några riktigt få individer i ett för övrigt småöringvatten.
Gran
image
På den här bilden ser ni en gran (Picea abies)
Gran är ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter.
Det är en av Sveriges vanligaste träd och man hittar den i hela Sverige(undantag nordliga norrland)
Den kan bli upp 400 år gammal och i vissa fall upp till 60 meter hög!
I södra och mellersta Sverige blir den dock sällan över 200 år.
Granen är en viktig produkt för den svenska handeln, en viktig exportvara.
Dom fälls och sågas upp till plankor och används även som ved för att värma upp hus mm.
Granen förökning sker via kottar (koncentrerade fröbollar) som släpper från tallens kvistar och hamnar på marken.
På marken förmultnar kotten och dess frö faller ner i jorden där ett träd så småningom börjar växa upp.
Granen har många liknande släckningar, tex tall och rödgran.
Rödgran är samma art men namnet används främst vid handeln med julgranar.