Kategoriarkiv: Serierutor till Svenne

Centralt innehåll:

– Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.

– Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

– Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

– Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.