Kategoriarkiv: Reportagefilm

Centralt innehåll: Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

Smoltutsättning

I början av maj deltog klassen vid en av Länsstyrelsens och Laxfond Vänerns smoltutsättningar på Torsö. Vi besökte även Gullspångsälven. Den här filmen handlar om hur en smoltutsättning i Vänern går till och om de biotopvårdsåtgärder som genomförts i Gullspångsälven.