Kategoriarkiv: På andra lektioner

Här publicerar vi texter om vad som sker i andra kurser vi läser eller om andra gemensamma aktiviteter.

Centralt innehåll:

– Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.

Kursen ”Motor och Röj”

De senaste veckorna har vi börja med en kurs som heter ”Motor och röj”.Kursen går ut på  att vi ska lära oss hur man använder bl.a. röjsåg, grästrimmer & motorsåg, vilket vi även kommer att få certifikat för. I tisdags var det den andra lektionen för vår del av klassen i fält. Innan vi arbetade med röjsågarna ute i fält fick vi lära oss om hur det går till, vilken säkerhets utrustning man behöver osv.Vi delades in  i olika grupper och fördelade sedan arbetet mellan personerna i gruppen.

image

Christian är laddad inför en rolig lektion.

image
Albin och Christian hämtar röjsågarna vi ska använda oss av.

image
Emanuel röjer.

image
En välförtjänt paus efter några timmars arbete.

 

image
Grabbarna jobbade på hårt. Tillslut var vi klara.

 

Text: Elin & Liam, Fiske 2.

Branschdag med Fiskejournalen

Fiskejournalen_16
Branschens framtid tillsammans med Mathias Larsson, Martin Falklind och Maria Ålander.

Under veckan gästades vi på SportfiskeAkademin av Martin Falklind, Maria Ålander och Mathias Larsson från Fiskejournalen. Temat för dagen var marknadsföring, sociala medier, bloggar och givetvis en hel del fiske.

Skolans största lokal var fylld till brädden när Fiskejournalen kom på besök. Dagen inleddes med att Maria Ålander Fortsätt läsa Branschdag med Fiskejournalen

Labbrapport Surt Regn.

Labbrapport surt regn.
Rasmus Gustafsson

Inledning.

Vi ska elda svavel (S) och genom det skapa svaveldioxid (SO2) som vi i sin tur ska få reagera med vatten, svaveloxiden kommer reagera med vattnet och bilda svavelsyra.

Syfte

Vi ska göra den här laborationen för att få förståelse hur svaveloxider i luften reagerar med vattenångan i molnen, skapar surt regn som sedan försurar vattendrag, sjöar och mark.

Fortsätt läsa Labbrapport Surt Regn.

Surt regn

Mini-modell av surt regn.

Material: 3x e-kolvar, Brännare, tändstickor, svavel, BTB, förbränningssked, pipett, vatten, gummikork, skyddsglasögon, labbrock, dragskåp.

Labbrapport grupp 2

Syfte: Syftet med den här laborationen var att vi skulle göra en mini model av den försurning som vi har idag, det gjorde vi genom en labration som visade ungefär samma situation som det är i Sverige idag då det regnar över landets sjöar.

Metod: Først fyldte vi 3 e-kolvar op med vatten. 1/3 af e-kolven skal være fyldt med vatten og derefter hældes 10-14 dråber BTB ner i vattnet. Reaktionen rystes så vattnet och BTBen bliver blandet.

Bränneren gøres varm og en tsk. Fyldt med svavel hældes ned i en förbränningssked og sætteovenpå bränneren. Hold svavlen over bränneren indtil det bliver flytende.

Vi satte förbränningsskeden ner i e-kolven met BTB i vattnet. Når förbränningsskeden er nede i e-kolven skal gummikorken sættes på snabt

Lad reaktionen stå og reagere og observere hvad som sker.

Om nu våran hypotes skulle stämma, så borde BTB vätskan byta färg ifrån blå till gul.

Detta beror på att vätskan i e-kolven blir en syra,när svaveloxiden reagerer med BTB vattnet.

Hypotes: I våran grupp trodde vi att BTB skulle byta färg från det basiska blåa färgen till den gula sura färg när svaveloxiden anslöts med BTB vattnet.

Detta berodde på att vi visste att svaveloxid som kommer i kontakt med vatten blir svavelsyra, vilket är  surt. Det vill säga att det har ett ph under 7.

Resultat: Resultatet var att det bildades svaveloxid vid förbränningen av svavlet. Det var även att vätskan i e-kolven blev till svavelsyra.