Alla inlägg av Erik

Jag heter Erik Sandelin och jag är 15 år gammal. Jag går på sporfiskelinjen på forshagaakademin. Jag bor i Arstan utanför Charlottenberg, precis vid den norska gränsen. På fritiden jagar jag älg,spelar is-hockey,gymmar men framför allt fiskar! Jag fiskar helst öring och abborre,med ibland även gös,gädda och regnbåge

Surt regn

Mini-modell av surt regn.

Material: 3x e-kolvar, Brännare, tändstickor, svavel, BTB, förbränningssked, pipett, vatten, gummikork, skyddsglasögon, labbrock, dragskåp.

Labbrapport grupp 2

Syfte: Syftet med den här laborationen var att vi skulle göra en mini model av den försurning som vi har idag, det gjorde vi genom en labration som visade ungefär samma situation som det är i Sverige idag då det regnar över landets sjöar.

Metod: Først fyldte vi 3 e-kolvar op med vatten. 1/3 af e-kolven skal være fyldt med vatten og derefter hældes 10-14 dråber BTB ner i vattnet. Reaktionen rystes så vattnet och BTBen bliver blandet.

Bränneren gøres varm og en tsk. Fyldt med svavel hældes ned i en förbränningssked og sætteovenpå bränneren. Hold svavlen over bränneren indtil det bliver flytende.

Vi satte förbränningsskeden ner i e-kolven met BTB i vattnet. Når förbränningsskeden er nede i e-kolven skal gummikorken sættes på snabt

Lad reaktionen stå og reagere og observere hvad som sker.

Om nu våran hypotes skulle stämma, så borde BTB vätskan byta färg ifrån blå till gul.

Detta beror på att vätskan i e-kolven blir en syra,när svaveloxiden reagerer med BTB vattnet.

Hypotes: I våran grupp trodde vi att BTB skulle byta färg från det basiska blåa färgen till den gula sura färg när svaveloxiden anslöts med BTB vattnet.

Detta berodde på att vi visste att svaveloxid som kommer i kontakt med vatten blir svavelsyra, vilket är  surt. Det vill säga att det har ett ph under 7.

Resultat: Resultatet var att det bildades svaveloxid vid förbränningen av svavlet. Det var även att vätskan i e-kolven blev till svavelsyra.