Fjällämmeln Och Dvärgbjörken

Dvärgbjörk (Betula nuna)

DSC_04190

Dvärgbjörken är en låg buskväxt som sällan blir högre än en meter. Som man hör på namnet tillhör dvärgbjörken björksläktet och är vanligt förekommande i fjällmiljö. Växten växer uppåtstigande eller liggande och har en tunn brun stam som är täckt av små runda gröna björklinkande blad. Under hösten skiftar bladen färg där de först blir gulaktiga för att sedan bli rödbruna. Dvärgbjörken är utbredd på det norra halvklotets kalltempererade områden där den främst växer på hedar, myrar, stränder, samt i fuktigt, torrt, kalkrik eller kalkfattig terräng. Dvärgbjörken klarar alltså att leva på de flesta ställen uppe på fjället. Dvärgbjörken var en av de första växterna som vandrade in i Sverige efter istiden och anledningen till att man hittar den i fjällmiljöer är för att den klarar ett hårt och näringsfattigt klimat samtidigt som den har få växter att konkurrera mot där uppe. Men den kan faktiskt hittas i södra Sverige på blötmarker men det är väldigt sällsynt.

 

Fjällämmel (lemmus lemmus)

1280px-Lemmuslemmus

Fjällämmeln är en 12-15 cm lång gnagare som man kan stöta på uppe på fjället. Den är väl utbredd i fjällvärlden och förekommer ofta i öppna fjällområden men även i fjällbjörk och videskog. Fjällämmelns päls är gulaktig undertill och rödbrun på sidorna, uppe på huvudet och halvvägs bak på ryggen har den ett svartrandigt område som sträcker sig från huvudet och en bit bak på ryggen. Men detta kan givetvis variera från individ till individ. Precis som andra sorkar är Fjällämmeln växtätare och dess föda varierar för vilken tid på året det är, på sommaren livnär den sig främst på örter, starr, gräs medans den på vintern mestadels äter mossa. Nåt som är speciellt med Fjällämmeln är att det kan bli ett så kallat lemmelår. Då förekommer ett extremt stort antal av lemmlar på ett litet område ca 250st/ ha. Detta händer vart ca 7-10 år och lemmeln kan då uppträda aggressivt genom att t.ex fräsa. Varför finner man då Fjällämmeln enbart i fjällmiljöer?, jo dels för att födan i form av mossa gräs mm är lättillgängligt för den och dels för att den tycker om att bygga bon och gångar i anslutning till sten/berg-skrevor. Eftersom lemmeln har anpassat sitt födoval efter vad som finns i de här områdena och eftersom den är aktiv vintertid under snötäcket har den på så sätt anpassat sig för ett liv i fjällmiljö.

 

Genom att dela med sig av sina kunskaper inom djur och växtriket kan man ge kunden en intressant och mer naturnära upplevelse, t.ex så kan ett möte med en älg eller en lågt flygande kungsörn rädda en dag med trögt fiske och på så sätt berika kundens upplevelse. För det viktigaste är ju att kunden är nöjd.

Simma lugnt! /Joel

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *