Internationellt fokus på laxgener

I artikeln “internationellt fokus på laxgener” (havsutsikt 1/2012) skriver Linda Laikre och Anna Palmé från det zoologiska instutionenen om problemen med laxgenerna. Endast en bråkdel av östersjöns genetiskt unika vildlaxbestånd finns kvar och artens förmåga att bibehålla genetisk variation kan vara starkt påverkad skriver Linda Laikre.

Inom Östersjön finns en påtaglig genetisk struktur där varje varje älv har särpräglade populationer. De första kartläggningarna visade också att fiskodlingsstammarna inte representerade de vilda bestånden genetiskt så som avsikten var. I odlingen var inaveln högre och skillnaderna mellan bestånden suddades ut berättar Anna palmé. Dessa tidiga resultat varnade för negativa effekter av att flytta laxar från ett område till ett annat. Ett tydligt exempel är förflyttningarna av östersjölax till Norge för odlingsverksamhet. Det har orsakat en katastrof för den vilda norska laxen därför att parasiter spridits från östersjölax till vild norsk lax. Detta har slagit ut många norska bestånd och orsakat stor ekonomisk skada skriver Linda Laikre och Anna Palmé.

Författarna skriver att utbyggnaden av kraftverk har resulterat i att återvandringen förhindrats i hela eller delar av många älvar. Laxen kan inte passera anläggningarna till och från lekplatserna och det innebär att naturbestånden slås ut av vattenkraften. ungefär 60 östersjöälvars naturliga laxbestånd betrktas idag som helt borta. I 27 älvar finns naturbestånd kvar, men endast tio älvar betraktas som starka och livskraftiga och det är detta som ligger bakom utsättningarna utav lax. De vattendomar som ligger till grund för utsättningarna anger bara hur mycket lax som ska sättas ut- inte varifrån dessa fiskar ska härstamma. Man tog ingen hänsyn till genetiska skillnaderna mellan älvarna och att varje älv har ett unikt bestånd. Detta har nu ändrats och överenskommelser finns mellan finns bland kraftverks bolagen om att älveget matrial ska användas.

Variation på DNA är grunden för all biologisk mångfald och är en förutsättning för arters evolutionära utveckling skriver Linda Laikre och Anna Palmé från Zoologiska institutet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *