Surt regn

Labbrapport: surt regn.

Tretton, on Flickr”>Untitled

Inledning: Laboration på hur ett vatten kan bli försurat.

Material: 3 st e-kolvar,vatten,brännare,btb,gummikork,svavel,pipett,tändstickor,labbrock, skyddsglasögon,förbränningssked,saltsyra,dragskåp,
Metod: Först fyllde vi 3 st e-kolvar med vatten. Sedan hällde vi ner btb i vattnet. Vattnet skifta då färg till blå. Vi tände brännararen med hjälp av en tändsticka. Därefter tog vi förbränningskeden och fyllde med svavel. Sedan tog vi skeden över lågan, därefter smälte vi svavlet. Sedan tog vi förbränningskeden ner i kolven och därefter satte vi på en gummikork som låg på kolven.
Därefter observerade vi vad som hände.
Syfte: Syftet med denna laboration är att framställa surt regn med hjälp av svavel som förbränns och bildar svaveldioxid, som löser sig i vattnet och bildar sedan en svavelsyrlighet, vilket reagerar med syrgas som är läst i vattnet och bildar den starka syran svavelsyra. Vattnet blir då surt vilket man ser på indikatorn Btb som skiftar färg.
Hypotes: Alla i gruppen trodde att vattnet med indikatorn btb skulle skifta färg till den gula sura färgen från den blå basiska färgen.
Resultat: Resultatet av labbrationen var att då skeden kom ner i kolven der kom svaveldioxid fråförbränningen av svavlet der bildas der en svavel surighet reagerat med en syragas och då bildas den starka syran svavelsyra. Indikatorn skiftar färg från blått till gult eftersom vattnet blir försurat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *