Surt regn

Surt regn

Inledning
Vi ska skapa surt regn genom att leda svavel som bildar svaveloxid som i sin tur reagerar med vatten och blir svavelsyra.

Syfte
Vi ska göra den här labborationen för att få förståelse hur surt regn skapas.

Bakgrundsinformation
Surt regn orsakas av svaveldioxid (SO2) och kväveoxider (NOx) i luften. När svaveldioxid reagerar med vattenmolekylerna i molnen bildas det svavelsyra (SO2+H2O=H2SO4). När vattenångan sedan kondenseras och bildar regn regnar svaveloxiden och kväveoxiderna ned tillsammans med regnet. När det sedan regnar följer de sura ämnena med vattnet och försurar både mark och vatten.

Hypotes
Reaktionen som vi kommer skapa svavelsyra är följande:
S+O2—>SOx+H2O—>H2SO4
Sur oxid (Våtdep)
(Torrdep)

Material
Tre stycken e-kolvar
Kork
Vatten
Universalindikatorslösning, i det här fallet BTB
Förbränningssked
Brännare
Tändstickor

Genomförande
1. Tillsätt ca 100 ml vatten till var och en av tre stora E-kolvar.
2. Häll i universalindikatorlösning i alla tre kolvarna, häll tills vattnet får en klar färg.

Surt regn grupp simon Willy Joel Oscar Rasmus
3. Sätt den första bägaren åt sidan för att visa färgen på rent vatten.
4. Häll inågra droppar syra till den andra E-kolven och ställ den sedan åt sidan som jämförelse. Lägg märke till indikatorn.
5. Håll till i dragskåpet. Ta ungefär en halv tesked med svavel i förbränningsskeden och värm över Bunsenlågan tills svavlet har antänds.
6. För försiktigt ned skeden med det brinnande svavlet i den tredje E-kolven. Lägg märke till hur gas utvecklas.
7. Ta upp förbränningsskeden och skaka försiktigt E-kolven. Lägg märke till färgen på indikatorn.
Surt regn grupp simon Willy Joel Oscar Rasmus

Resultat
Vi fick svavelsyra genom att skapa följande reaktion:
S+O2—>SOx+H2O—>H2SO4
Sur oxid (Våtdep)
(Torrdep)

Källor
Surt regn (Ann-Kristine Lundgren, Svante Åberg)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *